FEX

让web开发更迅速、简单。

您的位置:首页 - 功能类组件列表 - 功能类组件详情

通用底部

2016-10-26 10:45:41

CDN 域名

http://zhcdn01.xoyo.com/xassets/com/pf/footer/v3/black/footer.js PC端

http://zhcdn01.xoyo.com/xassets/com/pf/footer/v2/black/m/footer.js 移动端

http://zhcdn01.xoyo.com/xassets/com/pf/footer/v2/black/m/footernofont.js 移动端没有字的版本

DEMO

http://jxsj2.xoyo.com/

说明

 • 调用方法

  
  
  <script src="http://zhcdn01.xoyo.com/xassets/com/pf/footer/v3/black/footer.js"></script>
  
  
  
  
  <script src="http://zhcdn01.xoyo.com/xassets/com/pf/footer/v2/black/m/footer.js"></script>
  
  
 • 更新说明

  根据不同的域名动态加载统计代码、备案号,目前已添加的判断域名有如下,如果要添加其他,请通知相关人员增加
  
  if( web_l.lastIndexOf('jxsjxoyocom') > -1 || web_l.lastIndexOf('jxsj2xoyocom') > -1 ){ //剑侠世界2
  
  if( web_l.lastIndexOf('jx3xoyocom') > -1 || web_l.lastIndexOf('jx3mxoyocom') > -1 ){ //剑网3
  
  if( web_l.lastIndexOf('jxxoyocom') > -1 ){ //剑网1
  
  if( web_l.lastIndexOf('jx2xoyocom') > -1 ){ //剑网2
  
  if( web_l.lastIndexOf('jwxoyocom') > -1 ){ //剑网2外传
  
  if( web_l.lastIndexOf('moonxoyocom') > -1 ){ //月影传说
  
  if( web_l.lastIndexOf('xxoyoboxcom') > -1 ){ //平台
  
  if( web_l.lastIndexOf('lmxoyocom') > -1 ){ //猎魔
  
  

  样式


 •